دور جدید اعتراضات؛ شعارهای طعنه‌آمیز

09 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما با روش جدید اعتراضی و استفاده از شعارهایی مثل «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» موافقید؟ به نظر شما هدف معترضان از طعنه به شعارهای حکومتی چیست؟