دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی

22 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دومین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در دو نوبت در مجلس ایران به پایان رسید. در اين جلسه شش وزیر پیشنهادی حسن روحانی از برنامه های خود برای ورود به کابینه دفاع کردند و نمایندگان موافق و مخالف از صلاحیت ویا عدم صلاحیت ورود آنها به وزارتخانه ها گفتند. گزارش از کوروش صحتی.