دومین مناظره نامزدها، حداد و جلیلی مقابل روحانی و عارف

16 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. در این مناظره، تلویزیون دولتی ایران با تغییر شکل مناظره، سعی کرد به اعتراض نامزد ها و برخی صاحبنظران توجه کند. در مناظره اول نامزد ها به سطحی بودن سوالات و ندادن فرصت کافی برای بیان دیدگاه های شان اعتراض داشتند. در مناظره دوم هرچند اعتراض ها کمتر بود اما برخی از نامزدها به سیاست هایی چون محدودیت اینترنت و نحوه برخورد با دارندگان ماهواره اعتراض کردند. گزارش از آرش سیگارچی.