دولتی ها حسن روحانی را دروغگو نامیدند

26 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

انتقادات حسن روحانی، رییس جمهوری منتخب ایران، در جلسه غیر رسمی یکشنبه مجلس، واکنش دولت احمدی نژاد و حامیان وی را به همراه داشته است. بعد از نطق چند نماینده حامی دولت در مجلس ، مسئولان دولتی از آمارهای مورد اشاره روحانی انتقاد کرده و آن را سیاه نمایی نامیدند. منتقدان احمدی نژاد می گویند آمار دولت او قابل قبول نیست وحتی در روزهای اخیر دولت را به تسویه حساب صوری برای مخفی کردن بدهی های دولت متهم کردند. گزارش از آرش سیگارچی.