دولت و مجلس : تولید در ایران بلاتکلیف است

08 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت و مجلس شورای اسلامی ، از بلاتکلیفی صنعت در ایران خبر می دهند.هم زمان گزارش ها حکایت از افزایش میزان بیکاری دارد .گزارش از وفا آذربهاری