دولت توانایی اجرای سیستم کوپنی را ندارند

02 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این روزها زمزمه بازگشت کوپن به اقتصاد ایران شنیده می شود. امروز برخی از فعالان کارگری بازگشت به اقتصاد کوپنی را در مهار تورم موثر دانستند، وگفتند این سیاست امنیت معیشت را تامین می کند. هر چند شماری از اقتصاددانان بر این باورند که دولت توانایی اجرای سیستم کوپنی را ندارد. گزارش از وفا آذربهاری.