دولت: تحریم ها به فرصت برای اقتصاد بدل شد

30 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با آغاز سال جدید مقامات ایرانی در پیام های نوروزی خود بر نقش اقتصاد در سال پیش رو تاکید کردند. وزرای مالی و اقتصادی و تجاری دولت در پیام های خود نقش تحریم ها را بر اقتصاد ایران مثبت ارزیابی کردند. گزارش از وفا آذربهاری.