دولت رسما بحران در صنعت خودرو را پذیرفت

07 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش ها حکایت از رکود بی سابقه در صنعت خودرو ایران دارد. این در حالی است که دولت بر بحرانی بودن این صنعت تاکید دارد، وخودروسازان می گویند با ادامه روند فعلی ورشکست خواهند شد. . گزارش از وفا آذربهاری