دولت: گرانی تخلف نیست

10 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مقام دولتی در ایران گفت گرانی در بازار تخلف نیست. هم زمان کارشناسان امور اقتصادی در زمینه تورم زا بودن بودجه سال آینده هشدار می دهند و می گویند دولت نگران افزایش تورم نیست. گزارش از وفا آذربهاری.