دولت گرانی در ایران را تایید و توجیه کرد

06 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با افزایش انتقادات به دولت محمود احمدی نژاد ، در زمینه گرانی افسار گریخته ؛ یک مقام دولتی گرانی ها اخیر را منطقی خواند و گفت : مردم نباید در شرایط موجود ، به دنبال ثابت بودن قیمت ها باشند. گزارش از وفا آذربهاری.