دولت فرصت طلبان را عامل گرانی شناخت

28 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش عمدی تولید را علت اصلی گرانی می داند، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از سیستم بانکی، لحن بانک ها را تهدید آمیز و ضد تولید ارزیابی کرد. گزارش از وفا آذربهاری.