دولت بر انقباضی بودن بودجه آتی تاکید کرد

07 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که وزرات صنعت ایران افزایش نیاز به نقدینگی در تمامی واحدهای صنعتی را تایید می کند، معاون بودجه برنامه ریزی و نظارات راهبردی رئیس جمهوری انقباضی بودن بودجه سال آینده را قطعی خواند. گزارش از وفا آذربهاری.