دولت به صف منتقدان قیمت گذاری خودرو پیوست

19 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحث درباره نحوه قیمت گذاری خودرو در ایران هم چنان ادامه دارد. چهار ماه پس از طرح این موضوع، وزیر صنعت درباره عواقب قیمت گذاری خودرو هشدار داده است. گزارش از وفا آذربهاری.