دولت: اجرایی شدن بودجه امسال غیر ممکن است

07 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مجلس شورای اسلامی می گوید در ادامه بررسی لایحه بودجه امسال تغییراتی را در لایحه با هدف کاستن از بدهی دولت انجام داده است، اما دولت تاکید دارد که تغییرات مجلس اجرائی شدن بودجه را غیر ممکن می سازد. گزارش از وفا آذربهاری.