دولت احمدی نژاد به صف منتقدان گرانی پیوست

30 فروردین 1391
بشنوید
دولت احمدی نژاد به صف منتقدان گرانی پیوست
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با هشدار بانک مرکزی ایران مبنی بر افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه ها معاون اول محمود احمدی نژاد خواهان مقابله تمام عیار با گرانفروشی شد. گزارش از وفا آذربهاری.