دولت احمدی نژاد : انکار آمارهای اشتغالزایی ظلم است

27 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحث بر سردرستی یا نادرستی آمارهای اشتغالزایی واکنش مقامهای دولت احمدی نژاد را در پی داشت . معاون اول رئیس جمهوری ، انکار آمارهای اشتغالزایی دولت را ، ظلم به جامعه اشتعالزائی عنوان کرد. حسن روحانی روز یک شنبه ، با زیر سئوال بردن آمار اشتغالزایی گفته بود ، دولت در هشت سال گذشته ، سالانه تنها 14 هزار شغل ایجاد کرده است .