دوازدهمین همایش بنیاد زنان ایرانی آمریکایی: تبادل تجربه زنان موفق

24 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دوازدهمین کنفرانس رهبران زن روز یکشنبه ۱۳ نوامبر، ۲۳ آبان در واشنگتن دی سی برگزار شد. این گردهمایی با هدف اصلی به اشتراک گذاشتن تجربیات زنان موفق ایرانی آمریکایی در صدد ارتقا و آگاهی رسانی به همه زنان و بخصوص نسل جوان است. رزیتا ایراندوست گزارش می دهد.