کشف سه سیاره کوچک؛ شاید حیات در دور دست وجود داشته باشد

14 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخترشناسان می گویند کشف سه سیاره ای که به دور یک ستاره کوچک کم نور می چرخند احتمال وجود حیات در خارج از مرزهای کره زمین را تقویت کرده است.