دو رهبر ديگر اخوان المسلمين بازداشت شدند

30 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت موقت مصر با بازداشت دو نفر ديگر از رهبران اخوان المسلمين يک گام به ممنوع کردن کامل فعاليت اخوان المسلمين نزديک تر شد. صفوت حجازی، روحانی تندرو، و علی مراد، سخنگوی شاخۀ سياسی اخوان المسلمين هنگام خروج از کشور دستگير شدند. گزارش از پروانه هدايت.