دو پاپ سابق رسما قدیس اعلام شدند

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان، با حضور هزاران نفر در رم، دو پاپ سابق را رسما بعنوان قدیس اعلام کرد. این اولین باری ست که دو رهبر سابق کلیسای کاتولیک، همزمان، قدیس می شوند. گزارش از پیام یزدیان.