دو نقطه صفر

11 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دو نقطه صفر (۲.۰) برنامه ای است از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا که بر روی تازه های دنیای فناوری و علم تمرکز دارد.