دو عضو ارشد دموکرات در کنگره آمریکا خواستار ارسال کمک‌های بشردوستانه به ایران

16 فروردین 1399