دو آمريکايی و يک آلمانی برندگان جایزه نوبل پزشکی

15 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند آلمانی به طور مشترک برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال 2013 اعلام شده اند. کشف این سه دانشمند، نحوه جابجایی مولکول های شیمیایی را در درون و نقل و انتقال آنها را به بیرون از سلول مشخص کرده است. گزارش از شيده رضايی.