پژوهش‌هایی در آمریکا درباره توفان شن و غبار در جایی مثل ایران

03 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا بر اعلام برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد،‌همه ساله صدها مورد توفان شن خاورمیانه را آماج خود قرار می دهند و بر زندگی میلیون ها نفر، به ویژه در ایران، تاثیر می گذارند. مطالعات اخیر علمی نسبت به پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت این پدیده بر تندرستی همگانی هشدار داده اند.