افتتاح اپراخانه دبی

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اپراخانه دبی، افتتاح شد. این اپراخانه که به شکل کشتی ساخته شده می تواند به رشد اقتصادی امارات متحده عربی کمک کند.