دستمزد کارگران

24 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر کارگر هستید بگویید نظرتان درباره حداقل دستمزد تعیین شده چیست؟ میزان حقوق برای یک کارگر چقدر باید باشد تا از عهده هزینه‌های اولیه بربیاید؟