دستگيری و کشته شدن دهها عضو بوکو حرام

24 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دهها نفر از اعضای بوکوحرام روز سه شنبه به دست تشکل های مردمی در استان بورنو کشته و دستگير شدند. استان بورنو در شمال شرقی نيجريه مرکز فعاليت گروه اسلام گرا و افراطی بوکوحرام است، و يکی از سه استانی است که در حال حاضر به خاطر تشديد فعاليت های بوکوحرام و ربوده شدن ۲۷۶ دانش آموز دختر در وضعيت اضطراری به سر می برد. گزارش از پروانه هدايت.