دستگيری رهبر معنوی اخوان المسلمين

29 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيروهای امنيتی مصر محمد بديع، رهبر معنوی و از چهره های شاخص اخوان المسلمين، را دستگير کردند. در حال حاضر محمود عزت، معاون آقای بديع مسئوليت رهبري معنوی اخوان المسلمين را بر عهده دارد. گزارش از پروانه هدايت.