دستگيرى احمد منتظری

05 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما چرا اشاره به اعدام های سیاسی ۶۷ هنوز در ایران تابو هست؟ آیا افراد برای فاش کردن اسناد تاریخی غیر محرمانه باید بازداشت و زندانی بشوند؟ به نظر شما زمان آن نرسیده که این پرونده خونین تاریخ معاصر ایران دوباره در یک فضای باز و شفاف بازنگری و بررسی شود.