دستگاه ارتباط اتومبیل به اتومبیل

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دولت ایالات متحده نزدیک به قبول استاندارد جدیدی است که اجازه می دهد خودرو ها با استفاده از تکنولوژی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. فناوری که می تواند از تصادف های رانندگی بکاهد. شرکت های اتومبیل سازی ممکن است تا سه سال دیگر مجبور شوند خودرو های جدید را به این فناوری که «دستگاه ارتباط اتومبیل به اتومبیل» نام دارد مجهز کنند.