دستفروشان و تداوم برخوردهای خشن

27 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بار دیگر انتشار فیلمی از برخورد خشن نیروهای شهرداری تهران با یک دستفروش خبرساز شده است. از رشت هم گزارش شده که ماموران شهرداری یک دستفروش را با ضربات مشت و لگد راهی یمارستان کرده‌اند. نظر شما درباره برخوردهای خشن با دستفروشان چیست؟