دستفروشان در مترو

08 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفته می شود که بازار دستفروشی در مترو تهران بسیار داغ است. دستفروشی اینروزها به شغل جمعی از شهروندان در ایران تبدیل شده است. نظر شما درباره دستفروشان چیست؟ آیا دستفروشی شغل قابل استمراری است؟ شما هیچ وقت دستفروشی کرده اید یا دستفروشی را می شناسید؟