دست خالی قوه قضاییه برای محاکمه موسوی و کروبی

29 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گذشت ۶۶۰ روز از بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، مقام های قضایی ایران هیچ دلیل قانع کننده ای برای ادامه بازداشت آنها ارائه نمی دهند. معاون اول قوه قضاییه ایران از پاسخ به سوالی درباره ادامه بازداشت این دو چهره مخالف دولت خودداری کرده است. گزارش از آرش سیگارچی.