دست اندازی به بسته های پستی

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مخاطبان می گویند بسته های پستی که از خارج به ایران ارسال می شوند در مواردی سلامت به دست صاحبان خود نمی رسند و در اداره پست علاوه بر بازرسی آسیب هم می بینند و کسانی که شکایت می کنند راه به جایی نمی برند و مقام پاسخگو نمی یابند. به نظر شما چه کسانی باید پاسخگو باشند؟