دشواری و اشتیاق آموزش و فراگیری زبان انگلیسی در ایران

01 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هنوز آموزش زبان انگلیسی در ایران مشتاقان بسیار دارد، اما این آموزش در سطحی نیست که بتوان با آن به عنوان زبان دوم زندگی کرد. به تعبیری آموزش زبان در ایران هنوز در عصر گرامری است تا محاوره ای . به نظر شما چرا ایرانیان در فراگیری زبان مشکل دارند؟