دشمن کیست ؟

23 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقامات جمهوری اسلامی همواره انواع مشکلات داخل ایران و همچنین رهبری و ساماندهی اعتراضات مردمی را به «دشمن» نسبت می‌دهند. دشمن از نظر شما کیست؟