دشمن، عامل گرانی نیست؛ انتقاد از مدیریت کشور

28 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گرانی مرغ در ایران هنوز مهار نشده است. خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا خبر داد که در بزرگراه های استان گیلان، ماموران پلیس راه مامور شده اند از خروج مرغ از این استان جلوگیری کنند. با اینکه مسوولان دولتی اصرار دارند دشمن را عامل گرانی مرغ معرفی کنند اما امروز اکبر هاشمی رفسنجانی و یک روحانی صاحب نفوذ دیگر، گرانی در ایران را ناشی از سوء مدیریت مقامهای دولت قلمدادکردند. گزارش از آرش سیگارچی.