جزاير درای تورتوگاس: منطقه ای ديدنی در فلوریدای آمريکا

30 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يکی از مناطق جالب و ديدنی در مجموعۀ پارک های ملی آمريکا جزاير درای تورتوگاس در کنار خليج مکزيک در ايالت جنوبی فلوريداست. مجموعه ای از جزاير کوچکی که به داشتن صخره های مرجانی گونه های متنوعی از پرندگان منابع دريايی سرشار و قلعه ای باستانی شهرت دارند که تاريخ بنايش به سدۀ نوزدهم باز می گردد.