درویش پور: متاسفانه جامعه ایران مثل سرزمین وبازده شده که هرکسی می خواهد فرار کند

24 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهرداد درویش پور، جامعه شناس در گفتگو با صدای آمریکا نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی در برابر مهاجرت نخبگان انتقاد کرد.