واکسن بدون سوزن؛ شیوه جدید تلقیح واکسن

19 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران آمریکایی در حال توسعه شیوه جدید تلقیح واکسن هستند. در این شیوه شخص بدون نیاز به سوزن می تواند واکسن را وارد بدن خود کند.