درستکاری به بهای عقب ماندن از موقعيت های اجتماعی

18 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واشنگتن پست، در مقاله ای به شرح زندگی يک مأمور راهنمايی و رانندگی در افغانستان پرداخته و می نویسد در مورد این مرد، درستکاری به بهای عقب ماندن او از موقعيت های بهتر اجتماعی تمام شده است. عبدالصبورخان، يک مأمور عادی در اداره راهنمايی و رانندگی است.