استفاده از پهپادها برای بهبود صنعت کشاورزی

19 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

هواپیماهای کوچک بدون سرنشین یا درون ها می توانند در ده سال آینده به ابزار مهمی برای کشاورزان تبدیل شوند. پژوهشگران دانشگاه «ای اند ام تگزاس» برای بهبود صنعت کشاورزی به فناوری پهپاد می نگرند.