چالش های ناشی از افزایش شمار پهپادها

09 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیش بینی می شود شمار پهپاد ها در آسمان در یک دهه آینده بسیار افزایش یابد. برخود پهپاد ها به یکدیگر و یا برخورد ان ها به هواپیماها از خطراتی است که باید از ان جلوگیری شود.