به زودی می توانید با یک پهپاد کوچک سلفی بگیرید

01 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بزودی شما قادر خواهید بود که "درون" یا هواپیمای مینیاتوری خود را در جیبتان حمل کنید. هواپیمای کوچکی که عکاس قابلی است. این درون به نام Selfly جزئی از یک تلفن هوشمند است.