درمان سرطان؛ تلاش برای کشف روش های جدید - VOA Tek

20 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درمان سرطان یکی از بزرگترین اهداف بشر است اما هنوز به آنچه که درمان کامل می خوانیم، نرسیده ایم. در این برنامه نگاهی می اندازیم به جهان ناشناخته آزمایشگاه های سرطان.