درمان انسداد ورید مرکزی شبکیه چشم

09 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخیرا درمان موثری برای یکی از بیماری های خطرناک چشم نورامیدی رو در دل آنهایی انداخته که به خاطر ابتلای به این بیماری با خطر نابینایی روبرو هستند.