درخواست شیرین عبادی از یونیسف برای دیدار از زندانهای ایران

19 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، خواست تا با اعزام نماینده ای به ایران به وضعیت کو دکانی که بخاطر زندانی بودن مادرانشان زندانی اند، رسیدگی کند. گروهی از این کودکان به دلیل وضعیت نامناسب زندانهای ایران بیمار شده اند. گزارش از کوروش صحتی.