درخواست عراق از آمریکا برای تمدید مهلت واردات گاز از ایران

22 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت عراق میگوید به‌ گاز طبیعی ایران نیاز دارد و از آمریكا خواسته‌ است تا مهلت تعیین شده‌ واردات گاز از ایران را تمدید كند. آمریكا تاكنون به‌ درخواست بغداد پاسخی نداده‌ است. علی جوانمردی گزارش می‌دهد.