درخواست مدافعان حقوق بشر برای اعلام آمار دقیق کشته‌ها و بازداشتی‌های اعتراضات مردمی ایران

06 آذر 1398