درخواست لرد بریتانیایی برای برقرار مجدد روابط با ایران

08 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کوته زمانی بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، لرد نورمن لِمانت، رییس اتاق بازرگانی بریتانیا و ایران، از لندن خواست که با توجه به قول روحانی به شفافیت بیشتر در برنامه اتمی و اعطای آزادی های بیشتر به مردم ایران و مطبوعات، روابط کامل دیپلماتیک با تهران را از نو برقرار سازد.خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای امريکا در لندن، بیژن فرهودی، در گفتگو با لرد لمانت، ابتدا از وی پرسید چرا باید این گام قبل از عمل کردن آقای روحانی به وعده هایش صورت گیرد؟